top of page
shachar picture - Copy

הנביעה הפנימית 

 

"הנביעה הפנימית" הינה סדנה המאפשרת להתחבר למקור ההוויה שלנו. לגלות את השקט הקיים מעבר למחשבות ולהכיר את הבית הפנימי והנעים שקיים כאשר התודעה צלולה ושקטה.

במהלך הריטריט נחווה מדיטציות שונות ובחלקים מסוף השבוע נחווה את מתנות השתיקה והתבודדות בתמיכה של צוות אמנות האהבה.

יש שני מצבים שאנו נמצאים בהם בחיינו. בדרך כלל והמצב היותר מוכר הוא שהמחשבות שלנו משתמשות בנו ולעיתים אנו מגיעים לשקט וצלילות ומשתמשים בחשיבה מתוך המרכז שלנו. כאן אנו נשחרר את מה שמונע מאתנו לחיות מתוך המרכז השקט הקיים בתוכנו.

 

 • מי אני באמת ?

 • מה קורה לי כשאני בתוך עומס מחשבתי ?

 • איך אפשר לחיות מתוך המרכז שלי ?

 • איך אפשר לשמור על השקט בחיי היום יום ?

 

סדנה זאת מתאימה לכל גבר או אישה המעוניינים להעמיק את החיבור שלהם ולהיכנס למודעות עמוקה הערה לכל צעד וצעד לאורך הדרך ולאלו המעוניינים ליצור מרחבים בטוחים ולתמוך בתהליכי התפתחות של אנשים במסע אל השחרור והחופש.

חלק מהנושאים שבהם נעמיק בסדנה:

 • מהי נוכחות ?

 • מדיטציה והתבוננות

 • למידת "מערכת ההפעלה "של מציאות חיינו.

 • התבודדות ושתקיה ככלים לחיבור ישיר לעצמי.

 • הכוונת תשומת הלב אל ה"יש" שבחיינו.

 • הכרת מרחב החלום כדרך לחיבור התת מודע והשלמת התמונה.

 • ערות בחיי היום יום.

 

הריטריט מתאים ליחידים ולזוגות.

זאת הזדמנות לצאת למסע המגיעה ממסורות שונות (גאווטמלה, מצרים, שבטים מצפון אמריקה) של נתיבי חניכה להתעוררות בסוף שבוע מיוחד במינו.

bottom of page