top of page

נקודת המפנה

נקודת המפנה הינה סדנה בינלאומית המאפשרת לעבור תהליך עמוק של גילוי, שינוי והתמרה במשך סוף שבוע שלם. כאשר אנו שואלים את השאלות הנכונות יש אפשרות להגיע למקום שאותו אנו באמת מבקשים. למצוא את הנוכחות השקטה שקיימת בתוכנו ולגלות את החיבור הקיים בין אהבה, תשוקה ונוכחות. לחוות את איחוד הגוף, הרגש והראש ולחזור למקור העוצמה שלי.

נוכחות וארוס

סדנה בינלאומית ששינתה את חייהם של מאות אמיצים ואמיצות. במהלך ההתפתחות האבולוציונית נוצרה הפרדה בין מיניות לרוחניות. בושה, רגשות אשם ופחד הצטברו סביב גופנו והאנרגיה המינית שלנו נתקעה בתוך מבוך החשיבה, השיפוט והשפעות החברה. כאשר אנו שואלים את השאלות הנכונות יש אפשרות להגיע למקום שאותו אנו מבקשים. לאפשר לחלקים אשר אנו שופטים להגיע לאור המודעות ולגלות את החיבור הקיים בין תשוקה, אהבה ונוכחות

הנביעה הפנימית

"הנביעה הפנימית" הינה סדנה המאפשרת להתחבר למקור ההוויה שלנו. לגלות את השקט הקיים מעבר למחשבות ולהכיר את הבית הפנימי והנעים שקיים כאשר התודעה צלולה ושקטה. במהלך הריטריט נחווה מדיטציות שונות ובחלקים מסוף השבוע נחווה את מתנות השתיקה והתבודדות בתמיכה של צוות אמנות האהבה.

bottom of page